CLS Optima – historia


CLS Optima jest jednym z najstarszych centrów magazynowych działających w Polsce. W latach trzydziestych  XX wieku Polski Monopol Tytoniowy zbudował w Radomiu jedno z największych w kraju centrów dystrybucji wyrobów. Na bazie tej infrastruktury, po jej rozbudowie i adaptacji, powstało centrum logistyczne Polskiego Tytoniu funkcjonujące nieprzerwanie od wczesnych lat 50, początkowo dla branży tytoniowej.  Od 1998 r. centrum podlegało kolejnym modernizacjom, świadcząc coraz bardziej złożone usługi szerszej grupie klientów.

Skontaktuj się z nami


Jeśli chcesz złożyć zapytanie ofertowe, uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.